lördag, januari 27, 2007

Jag hade kanske ändå en poäng där

När jag var 9 år kom jag plötsligt fram till att jag nog tänkte ungefär likadant som vuxna.

Jag undrar verkligen varifrån jag fick den där tanken, och varför jag kommer ihåg det så väl efter så här lång tid.

Naturligtvis hade jag ingen aning om hur vuxna tänker, om det nu ens skulle ha funnits ett sätt att tänka som var gemensamt för alla vuxna. Det finns ju exempelvis mycket jag vet nu som jag inte visste då, och dessutom en massa saker jag fortfarande inte vet, som kan påverka ens sätt att tänka och se på sig själv och världen.

Men själva tanken i sig måste väl ändå tyda på något slags mognad?

0 kommentarer: